top of page

חוגים בחשמונאים

התעמלות קרקע
גילאים: גן חובה עד כיתה ח' (חלוקה לקבוצות לפי גיל)

מיומנויות מתחום ההתעמלות והאקרובטיקה, שיפור מרכיבי הכושר הגופני. הטמעת הפעילות כאורח חיים בריא.
מדריכה: מימי פרדו - מורה לחנ"ג, מאמנת ומתעמלת בעצמה.
ימי שלישי: 15:15 - מתקדמות (עם רקע בהתעמלות קרקע),  16:15 - גן חובה עד כיתה ב', 17:00 - מתחילות.
משך הפעילות: 01/09/22 - 30/06/2023.
*במהלך השנה תתבצע רכישה מרוכזת של בגדי גוף.
Gymnast Jumping
התעמלות אמנותית
גילאים: א'- תיכון (חלוקה לקבוצות לפי גיל)

ביצוע אלמנטים מעולם ההתעמלות וצעדי ריקוד תוך שימוש באביזרים מגוונים ומוסיקה.
מדריכה: ג'ניה ורובייב - מאמנת, מתעמלת ואקרובטית.
ימי רביעי: 16:00 - ממתחילות, 17:00 - מתקדמות, 18:00 - התעמלות אמנותית ואקרודטנס לגילאי תיכון.
משך הפעילות: 01/09/22 - 30/06/2023.
*במהלך השנה תתבצע רכישה מרוכזת של אביזרים ובגדי גוף.
Rhythmic Gymnastics
bottom of page