top of page

תקנון ונהלי רישום – 2023/24

חוגים

 • פעילות החוגים תחל ב-1/9/23 ותסתיים ב-30.6.24  

 • מס' מינימלי של משתתפים: 15 משתתפים בקבוצה. - הנהלת הסטודיו תהיה רשאית לסגור חוג או קבוצה במידה ולא יהיו מספיק נרשמים.

 • משתתף בחוג יחשב כרשום, רק לאחר שסיים את תהליך ההרשמה והתשלום.

 • התשלום לחוג מתבצע דרך האתר בכרטיס אשראי בהוראת קבע.

 • ניתן לפרוש מהחוג ע"י הודעה לסטודיו באמצעות האתר או בשליחת מייל/וואצאפ לפני תחילת החודש. ללא הודעה בכתב ייחשב המשתתף כממשיך לכל דבר.

 • מועד אחרון לביטול ההשתתפות בחוג: 1/2/24

 • אין ביטול חוג רטרואקטיבית והחזר כספים בגינו.

 • חובה על כל משתתף/ת (למעט חוגים שמתקיימים במסגרת בית הספר) למלא הצהרת בריאות. במידה והמשתתף קטין ימולא ע"י ההורה.

 • השתתפות בחוג עד ל-10 בחודש יחשב כחודש מלא.

 • הכניסה לשיעור ניסיון באישור בכתב ע"י ההורים בלבד.

 • הגעת הילדים לחוגים ולקיחתם באחריות ההורים, למעט החוגים שבבית הספר.

 • בחלק מהחוגים תידרש רכישת ציוד/תלבושות אשר אינם כלולים במחיר החוג ואינם קשורים להנהלת הסטודיו.

 • בחוגי מחול והתעמלות קרקע/אמנותית ייגבה תשלום נוסף במהלך השנה עבור תלבושות ומופע סיום.

 • הנחת אחים: אח שני שמשתתף באותו החוג 5% הנחה, אח שלישי 10%. - לחוגי ילדים בלבד. סעיף זה לא חל על חוגים במסגרת בתי הספר.

 • ילד שמשתתף ביותר מחוג אחד זכאי להנחה של 5%. למעט חוגים בבתי הספר.

 • נוכחות ההורים מפריע למהלך השיעור, לכן אין כניסת הורים לחוגי הילדים מלבד בשיעורי הניסיון.

 • מחיר החוג מחושב שנתי ולא חודשי, החופשות והחגים (בהתאם לחופשות ביה"ס) כלולים במחיר, ולכן לא יינתן החזר כספי על שיעור שבוטל עקב כך.

 • הפעילות באולם אך ורק בתלבושת ספורט ונעלי ספורט, או לפי המקובל באותו החוג.

 • השימוש במתקנים אך ורק בהשגחת מדריך.

 • יש לשמור על הציוד ובסיום השיעור נא להחזיר למקום.

 • נא לא לשלוח עם הילדים חטיפים ואוכל לחוג.

 • המצאות ילדים מחוץ לסטודיו/לאולם לרבות חצר הסטודיו היא באחריות ההורים בלבד. למעט חוגים במסגרת בבית הספר.

 • ידוע לי כי בעקבות תיקון מס' 10 לחוק הספורט התשע"ו-2016, אגודות הספורט אינן צריכות לבטח את התלמידים מאחר ואין חובת ביטוח תלמידים המבוטחים בביטוח תאונות אישיות לפי סעיף 6 (ד1) לחוק לימוד חובה התש"ט-1949, ולפיכך לא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד מעבירי החוגים, הנהלת הסטודיו ו/או GKosher

 • ידוע לי כי הנהלת הסטודיו אינה אחראית לגבי כל נזק רכוש מכל מין או סוג שהוא שיגרם לרכוש או לציוד של המתאמן/מנוי והאחריות המוחלטת היא של המתאמן/מנוי.

 • במהלך השנה ובמיוחד במופעים אנו מצלמים את הילדים, במטרה לשלוח להורים ולהראות את הפעילות בחוגים. חלק מהתמונות והסירטונים מועלים לאתר. הורה שמתנגד לכך שבנו/ביתו יצולמו יודיע לנו בהערות בדף ההרשמה או בכל דרך אחרת.

 •  

 

מכון הכושר

 • הכניסה לחדר כושר לאחר הרשמה בלבד!

 • הכניסה בבגדי ונעלי ספורט בלבד! יש להקפיד על נעליים נקיות.

 • חובה להגיע עם מגבת אישית, לפרוס את המגבת על המכשיר ולהסירה בסיום התרגיל.

 • אין להכניס אוכל ושתיה לחדר הכושר (למעט בקבוקי מים אישיים).

 • אין להכניס אורחים/ילדים לחדר כושר.

 • מתאמן חדש חייב לקבל הדרכה על המכשירים, אין לעבוד על מכשיר ללא הדרכה ראשונית. הדרכה ע"י המדריכים בלבד!

 • הפעילות בחדר הכושר תבוצע אך ורק בהנחיית המדריכים. כל פעולה עצמאית שתבוצע אסורה! ותוצאותיה יהיו על אחריות המתאמן בלבד!

 • יש לדווח להנהלת המכון/סטודיו או למדריך/ה על כל פציעה או אירוע בריאותי המתרחש במהלך האימון.

 • יש לשמור על הציוד הקיים, להחזיר ציוד למקום ולהשאיר מכשירים נקיים.

 • אין להניח רגליים ולבצע מתיחות על מכשירים שלא יועדו לכך.

 • בעת ההרשמה חייב המתאמן למלא טופס הצהרת בריאות באתר, ולהביא אישור מרופא לפעילות בחדר כושר.

 • חפצים אישיים באחריות המנוי בלבד. הנהלת המכון/סטודיו אינה אחראית על אבדן ציוד אישי.

 •  

הנחיות קורונה:

אין להגיע אם יש או אם היה ב 24 שעות האחרונות חום מעל 37.5.

יש לחטא את הידיים בכניסה ובמעבר ממכשיר למכשיר.

חובה להקפיד על מרחק של 2 מ' לפחות בין מתאמן אחד לשני.

במידה ותהיה החלטת ממשלה להפסיק את פעילויות המכון, התשלומים ייפסקו עד לחזרה לפעילות.

 

 

באישורי טופס זה הנני מאשר לקבל מידע במייל ו SMS

bottom of page