top of page
חוגי העשרה בבתי הספר
חוגי צהריים בבתי הספר מתקיימים בהמשך ישיר ללימודים וכוללים מגוון עשיר של חוגים המותאמים למערכת השעות וההסעות של התלמידים.
bottom of page